MOTIONSDANS lättare danser PÅ PIGALLE!

OBS! Start 17 febr. kl. 19.00 Charlies ork.

Start:

Ledare: Magnus Hallenborg, Ulla Mattelin,

Bengt Erixon

Vi förutsätter att alla som kommer är vaccinerade

 

 

 

 

 

Entre´ 50 kr. till discjockey. 60 kr för ej medlem

Entre´ 100 kr.till orkester.120 kr. för ej medlem

 Fika ingår vid dans till orkester! Lotterier!

 

 

 Medtag ett glatt humör, o bra dansskor!

Hjärtligt VÄLKOMNA till våra härliga kurskvällar!

Med reserv. för ändringar.