Höstavslutning 2010 med dans, fika, avtackning o lotteri